Kozmik Enerji Eğitimleri

Kozmik Enerji Eğitimleri

Kozmik Enerji (Cosmoenergetica-Kozmoenerji) Nedir?

KOZMİK ENERJİ, bioenerji alanları ve görünmeyen dünyadaki enerji fenomeni üzerine yapılan uzun araştırmalardan sonra 1983’te Bilim Adamı, Tıp Dr. Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından Rusya’da Akademisi kurulan, temizleme, şifalandırma, koruma ve bilgi üzerine kurulu bir enerji terapisi yöntemidir.1994 yılında ilk kozmik enerji okulunun açılmasının ardından Kozmik Enerji; Rusya üzerinden çeşitli ülkelere yayılmıştır. 2009 yılında Kozmik Enerji Sistemi; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul görmüş olup bu çerçevede bilimselliği kanıtlanmış olan ilk ve tek enerji terapisi sistemidir.

KOZMİK ENERJİ yeni bir bilgi nesli; temizlemek, şifa, koruma ve veri için güvenilebilir bir bilimsel metod olarak; klinik araştırmalar çerçevesinde uygulanabilen, ölçülebilir, doğrulanabilir sonuçlarla, istatistiksel kanıt ve öngörülerle iyi yapılanmış bir Bilgi, Veri ve Teknikler Sistemi inşa ederek gelişti. Bu araştırmalar, öncelikle hastane birimlerinde ve kliniklerde daha sonra yüksek teknolojili ve yüksek çözünürlüğü olan ekipmanların bulunduğu bilimsel laboratuvarlarda yer aldı. Sonuç olarak, KOZMİK ENERJİ tüm bilimlerin özelliklerini entegre eder – tüm sonuçları laboratuvar ortamında ölçülebilir, istatistiksel olarak kanıtlanabilir ve tahmin edilebilir.

KOZMİK ENERJİ metodu ile enerji şifası, Subtil (görünmeyen) Dünyanın doğal kanunları temelinde bir süreçte yapılanır. Sadece fiziksel bedenin şifalanmasına destek olmakla kalmayıp ayrıca semptomların duygusal, zihinsel ve daha yüksek düzeylerde yer alan kök sebeplerinin de kişilerin özgürleşmesini sağlar. KOZMİK ENERJİ nin en güçlü noktalarından birisi, kişiyi bütüncül çerçevede ele almasıdır. İnsanı sadece fiziksel beden ya da anatomi olarak ele almayıp enerji bedenlerinin yapısına ve bioenerji bilgi alanlarının (aura katmanları) ve enerji merkezlerinin (çakralar) çalışmasına da dayanır.

Bu bio-enerji bilgi alanları ve merkezleri aracılığıyla, kozmik enerji şifacısı kişinin enerji bedenlerindeki deformasyonları ve bu enerji alanlarının yapılarında yer alabilecek negatif enerji-bilgi programlarını belirleyebilir. Sonuç olarak, KOZMİK ENERJİ yöntemiyle güçlü bir enerji temizlenmesinin ve bütün bir enerji şifasının ardından sadece fiziksel sağlık yeniden kazanılmaz. Ayrıca ortaya çıkabilecek gelecek problemlerin olasılığı da büyük ölçüde azalmış olur.

KOZMİK ENERJİ frekansları sadece enerjetik tespitler için kullanılmaz, ayrıca enerji temizlemek, enerji şifalandırması ve kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için de kullanıldığı gibi kişisel ve profesyonel kullanımdaki nesneler,bitkiler,hayvanlar, yiyecekler, su, yeraltı ve yer üstü alanlar, tarım alanları vb gibi konseptler için de kullanılır. KOZMİK ENERJİ  binaların iç ve dış mekanlarının negatif etkilerinin temizlenmesi ve bu mekanların korunmasına dair kıymetli bilgiler sunar. Negatif enerji ile yüklü mekanlarda yaşayan insanlarda bu durumdan olumsuz etkilenir. Kozmik enerji-şifacısı bu patojenik bölgeleri belirler ve kapatır, ardından bir enerji temizlemesi yapar ve bu bölgeleride yumuşak bir enerji akışı depolar.

Birçok vakada, ilk seanstan sonra bile tüm düzeylerde doğrudan ve çarpıcı sonuçlar görülmekte olup, enerjetik tespitlerdeki netlik, sebep ve sonuç arasındaki ilişkinin gözlemlenmesi, frekanslar tarafından edinilen güvenilir bilgi, mutlak enerji koruması, bio-enerji bilgi alanlarından negatif enerji programlanmasının kaldırılması, uzaktan seans yapma becerisi, seansların tamamlanmasının ardından kişinin hayatında meydana gelen değişiklikler bu yöntemin avantajlarından sadece bazılarıdır. KOZMİK ENERJİnin ilk öğrencilerinin çoğunun farklı bilimsel alanlardan gelen (örneğin doktorlar, fizikçiler, mekanik mühendisleri, matematikçiler, öğretmenler vb) bilim adamlarının olduğu gerçeği bir tesadüf değildir. Çoğu hasta, hayatlarında ve sağlıklarında KOZMİK ENERJİ nin sorgulanamayan faydalarına tanık olduktan sonra kendileri de kozmik enerji öğrenmişlerdir.

KOZMİK ENERJİ sadece enerji tespitlerinde bulunmak, enerji temizlemesi, enerji şifası ve enerji korunması için kıymetli araçlar sunmakla kalmayıp, ayrıca kozmik enerji şifacısı tarafından yönlendirilen enerji frekanslarından elde edilen muazzam bir güvenilir bilgi kaynağı inşa eder. Bu enerji frekansları bu yöntemin en temel araçlarını oluşturur. Tıp doktoru Petrov tarafından keşfedilen ilk enerji frekansı en genel kullanılanlardan biriydi ve tüm vakalara ve durumlara uygulandı. Şunu da belirtmekte fayda var; KOZMİK ENERJİ‘nin ilk yılları boyunca bile, bir kalp krizinden sonra yoğun bakım ünitesinde klinik ölüm durumunda olan hastaların bile sadece bu frekansın yardımıyla hayatta kaldığına dair klinik bulguların kayıtları bulunmakta. Diğer ciddi vakalarda da benzer sonuçlar kaydedildi. İlk frekanstan sonra, Tıp Dr. Petrov, birbiri ardınca diğer frekansları da keşfetmeye devam etti. Araştırmalar ve çoklu testler, bu frekansların genel uygulanma potansiyelinin yanı sıra yüksek düzeyde özel vakalarda ideal sonuçlar sunduğunu ortaya çıkardı.

KOZMİK ENERJİ; Temel eğitim, bilgi kanallarına uyumlanma, 42 kanalın hepsine uyumlanma, Master, Magister, Zoroastrizm, Hutta Blok aşamalarından oluşur.  Bugüne kadar, KOZMİK ENERJİ keşfinden beri, bu frekanslar, kozmik enerji şifacıları tarafından kişinin hem dünya ve evren ile uyumu hem de kişinin çeşitli problemleri, rahatsızlıkları ve hastalıkları, fiziksel bedeninde bulunamayan ancak bio-enerji-bilgi bedenlerinde ve merkezlerinde (aura ve çakralar) bulunan sebepleri tedavi etmek için başarılı bir şekilde kullanıldı.

Bunun da ötesinde, az önce bahsedilen frekansların yardımı ile, kişide yıllardır tüm seviyelerde ciddi sağlık problemlerine sebep olan ve aynı zamanda gelecek problemler için bir çekim kutubu oluşturan, onun enerji alanlarında ve merkezlerinde depolanan çeşitli negatif enerjiler ve negatif enerji programlamaları tarafından yaratılan sorunlar da tedavi edilebilir. Bu şekilde, kişinin sadece sağlığıyla değil aynı zamanda kişisel ve profesyonel hayatıyla da ilgili her alanda hastalıklar ve problemler ile alakalı sebep-sonuç kısır döngüsü ortadan kaldırılır. Ayrıca, yeni enerji frekanslarının yardımıyla, kişinin sağlığı dahil tüm hayatını etkileyen enerji varlıkları ve enerji ataklarına dair çeşitli vakalar da tedavi edilebilir.

Kozmik Enerjinin Sırrı ve Faydaları

Kozmik enerji sorunun kaynağına inerek evrensel kurallara göre kökünü kurutur. Hayatta kurban rolünu üstlenmekten bizi alıkoyar. Çok kısa sürede kişinin her türlü becerilerini ve yeteneklerini her yönde geliştirir. Ayrıca sezgi gücünü arttırır. Evrenin saf ve sonsuz sevgi olması sır olarak anlaşılabilir. Bilinçli sistem, varolan şeyleri ve kendimizdeki değişimin yönünü değiştirebilir. Her şey enerji frekanslarıdır. Kanallar ve frekanslar ile 7 çakra temizlenerek, aura şişirilerek ve blokajlar çözülerek enerjiyi harekete geçirir. Vücuttaki olumsuz blokajların, programların eşit enerji ile dışarı çıkmasını sağlar. Bir ağaç düşünürsek onun yapraklarının budanmasını kozmik enerjinin kişiye yaptığı etkiyi benzetebiliriz. Mucizelere sahip olan biz değiliz, mucize biziz.

Negatif blokajların kaldırılması

Geçmişten gelen tüm karmik atalarımızdan gelen 400 yıla kadar blokajları temizler.

 • Depresyonun Giderilmesi
 • Eş Seçimi, Evlilik ve Rızkın Açılması
 • Aileden Gelen Karmadaki Olumsuzlukların, Nazar, Büyü, Unutulmuş ve Yeniden Doğan Negatif Fantomların Ortadan Kaldırılması ve Korunması
 • İş Yerlerinin ve Ev Mekanlarının Arınması Bereket, Bolluk ve Huzurun Sağlanması
 • Korku ve Fobilerin Giderilmesi
 • Bağımlılık Konularının Şifası; sigara, yemek, içmek, aşk acısı, boşanma kaygısı, vefat eden kişiye bağımlılığın giderilmesi, sınav stresinin çözülmesi, strese bağlı ritim bozuklularının giderilmesinde performans düşüklüğünün aşılmasında büyük katkı sağlar.
 • Dişisel Enerji, Menopoz, Doğurganlık ve Hücre Yenilenmesi, Anti Aging, Antropoz, Yaşlılık Korkusu
 • Sağlıklı Yaşam
 • Kilo nedeninin bulunup iyileşme yönünde zayıflamaya imkan sağlar. Mide, metobolizma, tiroid bezi enfeksiyonlarında, gastrit, reflu, ülser, astım, baş ağrısı, migren, diabet, dolaşım bozuklukları, deri hastalıkları, enfeksiyonlar, kalp ritim bozuklukları, unutkanlık vs. gibi rahatsızlıklardaki iyileşmede çok güçlü destekleyici etki yapar.Kozmik enerji ile şifalanma nedir ve ne elde edilir?Evet ! Şifa sizin içinizde! Terapist kendinizi iyileştirme sürecinde kozmik freakanslar ile aranızda bağlantı kurmanızı ve evrenle ve dünya ile yeniden uyumlu hale gelmenizi sağlar.
  Vücuttaki kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, üriner ve genital sistemin yanı sıra stres, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, artrit, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri, KOZMİK ENERJİ kanallarının sadece üzerinde çalıştığı hastalıkların bir kısmıdır. Etkili olduğu alanlar sınırsızdır. Ancak kozmik enerji ile çalışılırken kişi bir bütün olarak değerlendirilir. Tek bir problemli bölge veya organ üzerinde çalışılmaz. Bunun geçici bir çözüm olduğuna inanılır ve bütünsel şifa amaçlanır. Hastalık ne olursa olsun ancak bütünsel iyileşme sağlandığında kişi iyileşir.Kozmik enerjiler sadece iyileşme olarak değil, sizi koruyacak ve manyetik alanınızı güçlendirecek, iyi şansı kendinize çekecek enerjileri de yükleyerek kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Kişilerin yaratım alanlarında bulunan ve çok kere hepimizin şansızlık diye adlandırdığımız, sizi bloke eden enerjileri temizleyen kanallar ile çalışarak her alanda bolluk ve bereketi kendinize çekmenizi sağlar. İçtiğiniz suya, kozmetik ürünlerinize, takılara kişinin ihtiyacı doğrultusunda enerji aktarılarak, iyileşme süreci hızlandırılır.Ev ve İş yerlerimizin bulunduğu yerde, yani topraktan mekan içine giren ve hastalıklara, ayrılıklara, iflaslara kısacası olumsuzluklara neden olan negatif enerji alanı var olabilir. Kozmik enerjinin çok güçlü temizlik kanalları ile mekanların içsel enerjileri temizlenerek, dışarıdan size gelebilecek olası negatif enerjilere karşı koruma yapılarak huzurlu bir yaşam alanı yaratılabilir. En etkili enerji çalışmalarından biri olan “Kozmik Enerji Terapisi” nde kişinin özündeki tüm negatif enerjiler temizlenerek, vücutta yarattığı olumsuz etkiler yok edilir. Enerji bedeni dengelenerek fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra, bu rahatsızlığa neden olan duygusal ve zihinsel sebepler de temizlenir. İnsanı bir bütün olarak ele alır ve negatif programlar kişinin çakralarından, organlarından, fiziksel, eterik, zihinsel ve astral beden olarak tüm vücut sisteminden temizlenerek iyileşme sağlanır.Her bir çakra sadece belirli organlar üzerinde etkili değildir, aynı zamanda kişinin zihnin aydınlanmasına, bilinçlilik kazanmasına yardım eder. Bedendeki 7 çakra hayat enerjisinin vücuda alınıp organlara dağıtıldığı ve enerjinin işlendiği merkezlerdir. Bu çakralar bağlı bulunduğu organlardan ve aynı zamanda iç salgı bezlerimizden sorumludur. Kozmik enerji terapisiyle çakralar temizlenir, düzgün çalışmaları sağlanır, dolayısıyla bağlı bulundukları bütün organlar ve hormon sistemi de şifalanır.Kozmik enerji şifalanmasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

   

  Kozmik enerjide amaç kişiye bütünsel şifalanma sağlamaktır. Seans sırasında esneme, bazı bölgelerde ağrı, vücut sıcaklığında artış ya da azalış, hafif titremeler, ağlama vs gibi tepkiler verebilirsiniz. Bunları hissetmek son derece normal olduğu gibi, hiç bir şey hissetmemek de normaldir. Lütfen seans boyunca elinizden geldiğince sakin ve gevşemiş bir şekilde olunuz. Seans sonrasında kendinizi yorgun hissedebilirsiniz, bu normaldir ve akşam yatarken ılık bir duş almanızı öneririz. Su fiziksel bedeninizden atılmaya başlanan tüm negatif enerjilerin daha çabuk temizlenmesine yardımcı olur.

 • Daha Detaylı Bilgi İçin Bizlere Ulaşabilirsiniz: 0 531 288 56 72