İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfiler sonucu, aslında işi bilen, ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratılmaktadır. Bunun sonucu olarak mutsuz olan çalışanların sayısı artmakta ve bu bir kısır döngü halini almaktadır. Durumun bilincine varan yöneticiler, nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanır. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırır, hem de kurumun performansını artırır. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, gelişir ve kendini daha iyi tanır. Koçun dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade eder. 
   
Üst yönetim koçluğu, nitelikli bir koçun bir örgüt lideri ile bir dizi dinamik ve güvenilir oturumda, artan yönetsel performans sağlamaya yönelik açık hedefler belirleyip bunlara ulaşmak için birlikte çalıştığı koçluk türüdür. Yönetici ile koç arasındaki ilişki, diğer profesyonel ilişki türlerinden farklıdır. Örneğin, üst yönetim koçu, uygulama ve çıktıları değerlendirmekle, bir danışmandan daha çok daha çok ilgilenir. Koç, bir otorite figürü değildir. Yöneticiyle koç arasındaki ilişki bir işbirliğidir.
      
Üst yönetim koçluğunun amacı gerek bilgi gerekse tecrübe açısından kuvvetli bir durumda olan şirket yöneticileri için standart gelişim yöntemlerinden farklı, kendilerine özel hazırlanmış bir gelişim aracı temin edebilmektedir. Mevcut bilgisini hayata geçirme oranını artırarak (knowing–doing gap), liderlik kimliğini daha sık kullanmasını sağlayarak, varsa zorlu süreçlerdeki (kariyer planı, yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme, geri bildirim verme, işe alma, yeniden yapılanma süreçlerine bağlı değişiklikler vb.) karar mekanizmalarına destek olarak yöneticinin farkındalığının ve şirket başarısına bireysel katkısının artması, çalışmanın odak noktasıdır. Ayrıca, günlük sorunların daha kolay üstesinden gelerek mevcut konumlarında daha başarılı olmaları, geleceğe, kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmeleri, özel hayatlarına ve kendilerine daha fazla zaman ayırabilmeleri, profesyonel, özel ve sosyal hayatlarında daha fazla tatmin olmaları üzerinde çalışılması da çalışmanın önemli bir katkısıdır.

Programın amacı;  Günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulamalı eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımları bulabileceğiniz bu program, katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır.  

Nasıl Öğreneceksiniz

Artık, çalışanları yönetmekten çok onlara liderlik etmek ve hedefe yürümek daha büyük önem taşıyor. Yönetici Koçluğu eğitimi liderlikten yüksek performansa, stratejik iş adımlarından hedefe ulaşmaya kadar yöneticilerin ihtiyacı olan her türlü deneyimi katılımcılarına sunuyor.

•Yöneticilere koçluk yapabileceksiniz.

•Yönetim tarzlarına ve liderliğe farklı açılardan bakabileceksiniz.

•Etkili bir lider olabilmenin yollarını bileceksiniz.

•Çalışan performansını etkin bir şekilde yönetmeyi öğreneceksiniz.

•Çalışanların gerçek potansiyelini açığa çıkarabilecek, başarıyı ölçümleyebileceksiniz.

•Şirketin verimliliğini artırabileceksiniz.

•Stratejik iş adımlarının nasıl planlayabileceğinizi öğreneceksiniz.

•Hedefleri net bir şekilde belirleyebilecek ve dosdoğru hedefe nasıl yürünebileceğini 
öğreneceksiniz.

•Planlama yeteneğiniz gelişecek.