Daima durmaksızın satınız. Bunun için de satış sanatını bilmiyorsanız hemen öğreniniz. Zira, satmak artık bir sanat bir ilim haline gelmiştir. Dünyadaki tüm iş adamlarına buradan şu kelimeler ile seslenmek istiyorum. Satınız, daima satınız, hep satınız. Satmak günümüzde yepyeni bir ilimdir. Bu yüzden her ilim gibi usulleri, esasları, şekilleri, şubeleri, özellikleri vardır. Bu inkar edilemeyecek kadar açıktır. Satış pazarlama ile ortaya çıkar, yoksa önceden var olan bir şey değildir.

Bugün iş dünyasındaki hemen hemen herkes iki çeşit liderliğin olduğunu bilir; eski liderlik ve yeni liderlik. Eski liderlik insanları yönetmeye dayanıyordu. Yeni liderlik ise insanları olabilecekleri kadar iyi olmaları için güçlendirmeye dayanıyor. Yeni liderliğin asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek. Bunun için de koçluk, yani herhangi bir şirkette olabilecek en önemli şey olan rekabet becerisi gerekli. Ne yazık ki bu, nedense müdürlerin pek çoğunun yoksun olduğu, pek azının edindiği bir beceri. İşte bu kitap, bir satış müdürünün önce kendini, sonra da kendi gelişimleri için sorumluluk alıp sıradanlıktan sıra dışılığa geçiş yolculuğu yapmalarına yardımcı olarak başkalarını bir satış koçuna nasıl dönüştürebileceğini gösterir. Bu kitap, kendine koçluk yapabilen, çok verimli ve birbirine bağlı bir satış gücünü de beraberinde getiren bir satış koçluğu kültürünün neden ve nasıl oluşturulacağını gösterir.

Programın amacı; Katılımcıların, ikna edici, etkili konuşma stratejileri edinerek satış tirajlarını en üst düzeye çıkarabilmelerine; iyi satıcı olmalarına yardımcı olabilmektir. Kişinin müşteriyi doğru analiz edip; onunla uyum kurması ve en iyi şekilde ona vermek istediği bilgiyi vererek; malını satabilmesini kolaylaştırmaktır. Beden dilini kullanma ve empatik düşünme yeteneklerini geliştireceklerdir. 

 

Nasıl Öğreneceksiniz

•İlk olarak bireylerin olasılıklarla dolu olan yaşamlarında ulaşmak istedikleri hedefler belirlenir;

•Bireysel isteklerin nasıl gerçekleşebileceğini kişinin kendisine nasıl bulduracağınızı;

•Dayatma; fikir verme ve ortaya çıkarma arasındaki fark;

•Doğru karar vermek ve uygulamaya geçme yöntemleri;

•Kararsızlık, umutsuzluk, çalışamamak vb. olumsuz durumların ortadan kaldırarak;

•Ne yapmak istediğine karar verebilmek;

•Yeni beceriler öğrenerek;

•Daha dengeli bir yaşam sürerek;

•Öğrenmeye ve uyum sağlamaya açık olmak;

•Hayatın anlamını ve amacımızı keşfederek;

•Yeni satış teknikleri öğrenerek;

•İkna teknikleri öğrenerek

•Etkili iletişim teknikleri öğrenerek;

•Motivasyon kaynaklarını ortaya çıkararak;

•Doğru ve hızlı kararlar alarak;

•Alternatif düşünme modelleri geliştirerek;

•Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yeniden yapılandırmasını sağlayarak,

•Gerekli tekniklerin üzerinde çalışıp,

•Uygulamalar yaparak öğreneceksiniz. 

Neler Kazandırır

•Hayatına yön vermeyi;

•Vizyon, misyon ve hedefleri tanımlamayı;

•Bu hedeflere ulaşmak için gerekli beceriler geliştirmeyi;

•Gereken koşulları oluşturmayı;

•Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirmeyi;

•Verimli bir çalışma hayatı sürdürebilmeyi;

•Çalışma ortamını huzurlu ve mutlu kılmayı;

•Özel ve profesyonel yaşamlar arasındaki dengeyi sağlamayı;

•Öz disiplin sağlamayı;

•Kaynaklarını daha etkin kullanmayı;

•Potansiyelinizi keşfetmeyi;

•Güçlü gözlemler yapmayı;

•Kontrolü elinize alma becerileri kazandırır. 

•Modern satış yöntemlerini öğrenecekler,

•Pazarlama ve satış stratejilerini  yeniden belirleyecekler,

•Rekabet analizi yaparak pazar payının artırılması tekniklerini kullanacaklar,

•Değişen pazar, rekabet ve müşteri özelliklerini kavrayacaklar,

•Pazarlama stratejilerini belirleyerek; kendi  pazarlama karmalarını oluşturacaklar,

•Müşteri bulma ve izleme tekniklerini kullanacaklar,

•Müşteri davranışlarının analizini yapacaklar,

•Satış danışmanlığı becerilerini geliştirerek, satış sürecini daha etkin tamamlayacaklar,

•Satış sonrası müşteri izleme etkinliklerini planlayacaklar

•Müşteri ihtiyaçlarını belirleyecekler,

•Satış aşamalarını planlayacaklardır.