Reiki dünyada gerek yenilenme, gerekse bütünsel gelişim amacıyla kullanılan evrensel yaşam enerjisidir. Koşulsuz sevgi ile kullanılır. Reiki en temel şekliyle, bu enerjiye açılmış (inisiye edilmiş) bir kişi tarafından, ellerini bedenin üstüne koyarak kendine ya da başkalarına aktarılması ile kullanılır.

Reiki iyi olma haline dayanan bir zihin - ruh - beden birlikteliğidir. Bizi evrensel yaşam enerjisinin farkındalığına ve şuurlu yaşamaya yöneltir. Yani Reiki; fiziksel ve ruhsal yenilenme tekniğidir. Tek ölçüt sevgi ile kullanmaktır. Son derece güçlü fakat bir o kadar da basit, güvenli olup bir (Reiki Master'ı tarafından insiye edilen) herkes tarafından kullanılır.

Reiki modern tıp yöntemlerinin yerine kullanılmaz. Reiki uzmanı doktor değildir. Reiki bir şifa tekniği değildir. Mükemmel hayata ulaşma yöntemidir.

Programın amacı; tedavi etmek değildir, yaşam kalitesini yükseltmektir. Yaşamı daha kaliteli hale getirmektir. Bu eğitimin amacı katılımcılara eğitim verme konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri uygulamalar yaptırarak aktarmaktır.

 Nasıl Öğreneceksiniz

•Enerji üzerinde çalışarak,

•Enerji kanallarını inceleyerek,

•Eski tedavi ve gelişim tekniklerini irdeleyerek

•Meridyenlerin varlığını ve önemini kavrayarak

•Enerji ihtiyaçlarını ve fonksiyonları belirleyerek

•Enerjinin rahat ve dengeli aktığı zamanlarda her bakımdan sağlıklı olunduğunu fark ederek. 

•Hastalıkların ve bireysel sorunların nedenlerinin enerji boyutunda kendini gösterdiğini kanıtlayarak.

•Yüklerimizden kurtulmayı öğrenerek.

•Dengelenerek 

•Aurayı temizleyerek

•Chakraları dengeleyerek

•İnisiye Edilerek

•Kalıcı değişimi deneyimleyerek

•Uygulamalarla öğreniriz

Neler Kazandırır

  Farkındalık geliştirmede,

 Olumlu düşünce kalıpları geliştirmede,

 Sevgi, şefkat, affetmek... gibi duyguların geliştirilmesinde kullanılabilir.

 Performans artırma, Sınav, iş, spor, sanat, Kolay odaklanma, hafıza geliştirme, disiplin geliştirme... gibi yeni hedeflerinizin gerçekleştirilmesinde,

 Hayatın stresinden kaynaklanan Mide ve karın ağrıları... gibi, Stresin ve gerginliği hafifletilmesinde,

•Hayat kalitesini arttırır.

•Olumlu bir iç ses geliştirir. 

•Reiki, sorunları sevgi enerjisine döndürür.

•Meditasyonlarla, negatif sorunları bulup yerlerine sevgi sözcükleri yerleştirir.

•Hayatın özüne sevgiye ulaşmayı oturtur. 

•Sorun çözmeyi kolaylaştırır.