NLP DİPLOMA Programı;  Kendini tanıma, farkındalık ve değişimin ilk adımı niteliğindeki NLP giriş eğitimidir. NLP'nin sihirli dünyası için heyecanlı bir giriş olacaktır.

Hızla ve sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Ancak bu şekilde varlığımızı sürdürür, geliştiririz ve hayatımızda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

NLP diploma sertifika programının temel amacı, NLP Practitioner eğitiminin temel taşlarını oluşturmaktadır ve NLP'nin teknik ve metotları ile tanışmanızı sağlamaktır.

Nasıl Öğreneceksiniz

•Her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. 

•Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. 

•NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar. 

•Merak ve macera duyguları tarafından biçimlendirilmiştir. 

•Hayata, az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakar. 

•Öğrenmeyi etkin kılar. 

•İnsanları etkileyen iletişim biçimleri ve nelerin öğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlar.

•NLP istenen sonuçları gerçekleştirecek düşünceleri sistemleri ve teknikleri sunar. 

•NLP kişinin algılarını ve bilgilerini arzu edilen harika kendilerine ulaşmak için organize eder.

•NLP'yi oluşturan birçok çalışma, uzun süren araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur.

•Beynimizi etkin ve bilinçli bir biçimde kullanamıyoruz. 

•İnsanların çoğu beyinlerinin esiridir. 

Neler Kazandırır

•Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. 

•NLP yöntemlerini öğrenmeyi sağlar. 

•NLP davranış biçimlerini öğrenmenize yardımcı olur.

•NLP teknolojileri öğrenmenize yardımcı olur.

•NLP bilimini fark etmenizi sağlar. 

•Mükemmeli yakalamış, konusunda dahi insanların o sonuçlara nasıl vardığını modelleyen bir ustalık kazanır. 

•Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız.

•Çoklu takip yeteneği ile beraber zihin, duygu ve fiziksel sistem seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

•Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız.

•Bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz.