Zamanını en mükemmel yöneten, en doğru kararları veren, en mutlu yaşamı yaşayan, en mükemmel düşünen, her şeyden anlayan (sanat, politika, müzik, spor, siyaset vb.) vs… Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya da olmalı mı? Sonuçta koçluk sisteminde iletişim eşitlik temeli üzerinde kurulmuştur. Koçluk yapan ve koçluk alan (“danışan” kelimesi özellikle kullanılmamaktadır. Çünkü danışmak fiilinin özünde eşit bir yapılandırma yoktur.) kişiler özel ve kamusal alandaki statüleri ne olursa olsun koçluk görüşmesi sırasında eşit bir platformda buluşmuşlardır. Dolayısıyla koçun mükemmel bir yaşam yaşıyor olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Koçluk sistemi, doğru yapılandırıldığında bu çağın insanları için güzel olanaklar yaratmaktadır. Bu kadar yoğun bilgi bombardımanının, karmaşanın, değişkenliğin, hızın, stresin, baskının yaşandığı günümüz toplumunda kişiler; dış seslerden o kadar etkileniyorlar ki kendi iç seslerini duymalarına ve yollarını bulmalarına fırsat kalmıyor. İşte “koçluk” bu karmaşanın ortasında yolunu arayan bugünün insanlarına yönelik bir destek mekanizması olarak işlev görüyor. İnsanı hafifletiyor, umutlandırıyor, mutlandırıyor, netleştiriyor, değiştiriyor, cesaretlendiriyor ve harekete geçiriyor.

Koçluk becerilerini geliştirmiş kişiler için, Kariyer alanında devam etmek isteyenlere yönelik ileri düzey koçluk becerilerini içerir. 

Programın amacı; Katılımcıların, kariyer kavramının farklı yönleriyle karşılaşarak, kişilere kariyer seçimleri ve hedefleri doğrultusunda destek vermenin inceliklerini keşfetmektir. Doğru kariyer planlaması yapabilecek kişiler yetiştirerek iş hayatından mutlu ve üretken insanların bulunduğu bir toplum oluşturabilmektir. 

 

Nasıl Öğreneceksiniz

•İlk olarak bireylerin olasılıklarla dolu olan yaşamlarında ulaşmak istedikleri hedefler belirlenir;

•Bireysel isteklerin nasıl gerçekleşebileceğini kişinin kendisine nasıl bulduracağınızı;

•Dayatma; fikir verme ve ortaya çıkarma arasındaki fark;

•Doğru karar vermek ve uygulamaya geçme yöntemleri;

•Kararsızlık, umutsuzluk, çalışamamak vb. olumsuz durumların ortadan kaldırarak;

•Ne yapmak istediğine karar verebilmek;

•Yeni beceriler öğrenerek;

•Daha dengeli bir yaşam sürerek;

•Öğrenmeye ve uyum sağlamaya açık olmak;

•Hayatın anlamını ve amacımızı keşfederek;

•Motivasyon kaynaklarını ortaya çıkararak;

•Doğru ve hızlı kararlar alarak;

•Alternatif düşünme modelleri geliştirerek;

•Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yeniden yapılandırmasını sağlayarak,

•Gerekli tekniklerin üzerinde çalışıp,

•Uygulamalar yaparak öğreneceksiniz. 

Neler Kazandırır

•Hayatına yön vermeyi;

•Vizyon, misyon ve hedefleri tanımlamayı;

•Bu hedeflere ulaşmak için gerekli beceriler geliştirmeyi;

•Gereken koşulları oluşturmayı;

•Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirmeyi;

•Verimli bir çalışma hayatı sürdürebilmeyi;

•Çalışma ortamını huzurlu ve mutlu kılmayı;

•Özel ve profesyonel yaşamlar arasındaki dengeyi sağlamayı;

•Öz disiplin sağlamayı;

•Kaynaklarını daha etkin kullanmayı;

•Potansiyelinizi keşfetmeyi;

•Güçlü gözlemler yapmayı;

•Kuruma fark katmayı;

•Dengeye ve doyuma ulaşmayı ve ulaştırmayı;

•Kontrolü elinize alma becerileri kazandırır.