Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Alanlarındabaşarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleridanışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır vebireylerin kullanabilecekleri stratejiler haline çevirir. Yaşam koçluğu eğitimi ; profesyonel bir yol arkadaşlığıdır. Hayatınızda yolunuza çıkan engellerizorlanmadan aşmanıza ve hayat kalitenizi arttırmanıza yardım eden birsistemdir. Hayallerinizi hedeflere dönüştürmenize ve hedeflerinize doğru adımadım ilerlemenize yardımcı olur. Kendinizi keşfetmenize ve hayatınızda farkyaratmanıza yardımcı olur. 

Yaşam Koçluğu Eğitiminin Amacı;kişinin, kendine daha fazla zaman ayırmasına ve geleceğine ilişkin daha netplan yapmasına yardımcı olmak, güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek, kendinisorgulatmak, çözümlerini üretmek, kendi kendini yeniden yapılandırmaktır. Yaşam Koçluğu Eğitiminin Amacı; kişinin, şu an ki mevcut durumundan hedeflerine ulaşılana dek,koçun tespit ettiği program çerçevesinde kişinin yaşam alanları; kariyer, iş,finans, sağlık, aile, sosyal hayat, kişisel (endişe, öfke kontrolü, kendiniifade edebilme, stres, özgüven) v.b. alanlarda kişinin isteği doğrultusundahayatını şekillendirmektir. Yaşam Koçları bireylerin hedeflerine daha hızlı veetkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir kişisel çözüm hizmetiverirler. Yaşam koçu insanların hayatında nasıl mutlu olabileceğiyle ilgilenir. 

 

Neler Kazandırır

• Kişisel farkındalığını artırır

• İş ve özel yaşamarasında daha iyi bir denge yaratır.

• Hedeflere ulaşmayıengelleyen tutum ve davranışları keşfetmeyi ve düzeltmeyi sağlar.

• Yaratıcılığı ve hayalgücünü kullanmayı geliştirir.

• Yaşamınınsorumluluğunu alarak olaylara objektif bakmayı sağlar.

• Karar vermeyi ve uygulamayı destekler.

• Kişinin gerçekten ne istediğini fark etmesini sağlar.

• Vizyon yaratır, vizyon doğrultusunda imaj geliştirir.

•Yetenekleri bulup, bunların kullanılmasını destekler.

• Olumsuz duygu ve düşünceleri temizlemeyi sağlar.