Sınavlara hazırlanan öğrenciler için hedeflerine ulaşmanın pratik çözüm yolları ve istenilen hedef doğrultusunda kişinin yeniden şekillenmesini sağlayan mükemmel bir programdır. Sınavlara artık stressiz girebilme şansınız var. Ders çalışma alışkanlıklarınız vazgeçilmez olacak. Potansiyelinizi yeniden keşfedecek ve zihinsel performansınızı mükemmele ulaştırabileceksiniz. Tüm sınavlara hazırlananlar için GEÇERLİDİR. ( SBS,  YGS,  LYS, KPSS, ALES Vb… )

Öğrenci Koçluğu Eğitimin Amacı; bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmaktır. Ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlar. Eğitimin temel hedefi anlama, dikkat, odaklanma, konsantrasyon, heyecanla baş etme, kendi programını hazırlama ve hayatın sorumluluğunu alma gibi birçok beceriyi en  etkin şekilde gelişmeyi hedeflemektedir.

Neler Kazandırır:

·Vizyon ve Misyon belirlemek.

·Hedefe ilerlerken "Nasıl" sorusunun cevabı ve stratejisini belirlemek.

·Başarılı insanların stratejilerini modellemek.

·Bilinçaltı programlama ve hedefe yürüme kararlılığının gerçekleştirmek.

·Özgüven ve öz değerlerini artırmak.

·İdeal sınavını sağlamak.

·Dikkat ve konsantrasyonu en üst düzeye taşımak.

·Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak.

·Zamanı etkin kullanmasını, doğru ve hızlı kararlar almasını sağlamak.

·Beynin etkin kontrolünde bir gelecek hazırlamak.

·Alternatif düşünce modelleri geliştirmek.

·Benlik değerlerini fark ettirmek ve geliştirmek.

·Ders çalışma tekniklerini daha etkin düzeye getirmek.

·Diğer insanlar ile iletişimlerinde ve ilişkilerinde etkinliklerinin artmasını ve belirleyicitaraf olmanın farkındalığını sağlamak.

·Beynini daha etkin kullanmak.

·Gevşeme ve rahatlama egzersizleri.

·Konsantrasyon gücünü devamlı arttırma nasıl başarılır?