NLP İzmir

/ /NLP İzmir
NLP Neuro Linguistik Programlama

NLP Neuro Linguistik Programlama

NLP (NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA) Nedir Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi. Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız. Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek. Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir? NLP, 1970'li yılların başı […]

By |2014-06-20|Astroloji|0 Yorum
NLP Neuro Linguistic Programming

NLP Neuro Linguistic Programming

Kendinizi Tanımaya Hazır Mısınız? Başarı, mutluluk, huzur ve sağlık isteyen herkes, yaşamını istediği şekle getirme sürecinde, yaşamının her alanı için 'koçluk' hizmeti alarak; yaşamda güçlü gözlemlerde bulunmayı ve güçlü sorular sormayı deneyimleyecek. NLP nedir sorusunun cevabını mı arıyorsunuz? Bizce NLP'den önce insan nedir sorusunun yanıtını düşümek gerekli. İnsan nasıl bir varlıktır? Hayvanlardan farkı nedir? İnsanı diğer tüm varlıklardan ayıran özellikleri nelerdir? Öncelikle insan sembol […]

By |2014-06-19|Astroloji|0 Yorum
Zihin Haritaları ile Kolay Öğrenme

Zihin Haritaları ile Kolay Öğrenme

Beynin sol lobu bilgiyi mantıksal ve lineer olarak ve detaylarla işlemekteyken sağ lobu bütünü görme eğilimindedir. Sol beyin sebep-sonuç ilişkileri ile ve mantıkla çalışırken sağ beyin ise renkler, görüntüler ve duygularla çalışır. Sol beyine bilinç sağ beyine ise bilinçaltı denir. Sol beyni sağ beyne göre daha baskın kullanan bir kişi sağ beyne ihtiyaç duyduğu yeteneklerde ister istemez zorlanacaktır. Aynı durum sağ beyni sol beyne baskın kullanan kişi içinde geçerlidir. Günümüzdeki sına […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum
Hedef Koymanın Temel Prensipleri

Hedef Koymanın Temel Prensipleri

Koyduğunuz hedefe ulaşmak öncelikle sizce mümkün olmalıdır. Hedef ölçülebilir tartılabilir olmalıdır. Hedefe ulaşıp ulaşmadığınız net bir şekilde belli olmalıdır. Hedef pozitif şekilde ifade edilmelidir. Hedefe ulaşmak için zaman belirtilmelidir. Hedef için adanmalı ve yılmadan çalışılmalıdır. Zengin olmak hedef değil hayaldir. Mutlu olmak hayaldir. Başarılı olmak idealdir. Bunlar ölçülebilir tartılabilir değildir.kime göre zengin, kime gore mutlu olacaksınız? Bir kap mama b […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum
Bilinçaltının Doğası ve Direnç

Bilinçaltının Doğası ve Direnç

Kişisel Gelişimde İnsan zihni bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı olmak üzere 3 ayrı grupta kategorilendirilir. Bilinç sebep sonuçla çalışan , ölçen tartan ve mantık yürüten, muhakeme yapan lineer kısımdır. Bilinçdışı zihin süper bilinç ( reiki çalışmalarında yüksek benlik diye bilinir) kısmını içerir. Bilinçaltı ise zihnin 0-12 yaş arasında gelişen, yazılım dili bir veritabanına benzeyen genellemelerle dolu kısmıdır. Çocuklukta yaşanan deneyimler ve bunlara yaşanan subjektif anlamlar, yarattıklar […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum
Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir?

Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir?

Kişinin girişimleri sonucunda hep başarısız olması ve başarısızlığı kabullenerek hedefi başarmayı denemeyi bırakmasına ğrenilmiş aresizlik denir. kişi deneyimleri ve sürekli başarısızlık ile konu ve kendisi hakkında negatif genellemelere varır ve girişimde bulunmayı bırakır. Başka bir deyişle ğrenilmiş aresizlik, genelde kişilerin bazı durumlarda ok sayıda başarısızlık yaşayarak tekrar yapsa da olaylarınkendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını düşünüp, bir d […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum
Çekirdek inanç nedir?

Çekirdek inanç nedir?

ekirdek inan nedir? ekirdek inan (Core Belief) yada kilit inan, insanın gemişte yaşadığı znel deneyimler ve bu deneyimler doğrultusunda hissettiği olumsuz duygular karşısında ( zellikle korku ve utangalık) kendisi, karşı cins hayat ve dünya hakkında yapmış olduğu vede unutmuş olduğu genellemelerdir. rneğin Ben şanssızım Hayat acımasızdır Para ktüdür Erkekler egoisttir vb gibi. Tekstil mühendisi bir danışanım vardı. Olduka gülü, tahsil sahibi, başarılı bir insandı. Fakat ne yap […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum