koçluk

/ / koçluk
Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu

Koluk; kişilerin kendi yaratıcı potansiyellerini fark etmelerini, seeneklerini oğaltmalarını ve bunları uygulamak iin harekete gemelerini sağlayan, bugünden geleceğe odaklı yapılandırılmış gelişim sürecidir. Koluğun yaş sınırı yoktur; her yaştan, eğitim ve ynetim seviyesinden kişiler koluktan fayda sağlar. Bu sürete ko; eşitli aralar ve yntemlerle koluk alan kişinin farkındalığını artıran ve bu farkındalıklarla zihninde yeni pencereler aılmasını sağlayacak dnüşümsel diyaloglara imkan veren […]

By |2014-06-20|Astroloji|0 Yorum
NLP Neuro Linguistik Programlama

NLP Neuro Linguistik Programlama

NLP (NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA) Nedir Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi. Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız. Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek. Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir? NLP, 1970'li yılların başı […]

By |2014-06-20|Astroloji|0 Yorum
Koçluk

Koçluk

Koçluk yoluyla kendinizi kendi yaşamınıza adamanızı sağlar; yaşamınızın her alanında daha fazla denge, yaşam sevinci, samimiyet, enerji, maddi bolluk, konsantrasyon ve hareket bulmanıza yardımcı olurum. “Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz. Olsa olsa, onu kendinde keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.”*Galileo Galilei Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir? Bir koç olarak davranış sergileyen yönetici koçluk yaptığı kişiye yardımcı olmaktadır, ancak iş dünyasında koçluk yapmanın öyle […]

By |2014-06-19|Astroloji|0 Yorum
Zihin Haritaları ile Kolay Öğrenme

Zihin Haritaları ile Kolay Öğrenme

Beynin sol lobu bilgiyi mantıksal ve lineer olarak ve detaylarla işlemekteyken sağ lobu bütünü görme eğilimindedir. Sol beyin sebep-sonuç ilişkileri ile ve mantıkla çalışırken sağ beyin ise renkler, görüntüler ve duygularla çalışır. Sol beyine bilinç sağ beyine ise bilinçaltı denir. Sol beyni sağ beyne göre daha baskın kullanan bir kişi sağ beyne ihtiyaç duyduğu yeteneklerde ister istemez zorlanacaktır. Aynı durum sağ beyni sol beyne baskın kullanan kişi içinde geçerlidir. Günümüzdeki sına […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum
Hedef Koymanın Temel Prensipleri

Hedef Koymanın Temel Prensipleri

Koyduğunuz hedefe ulaşmak öncelikle sizce mümkün olmalıdır. Hedef ölçülebilir tartılabilir olmalıdır. Hedefe ulaşıp ulaşmadığınız net bir şekilde belli olmalıdır. Hedef pozitif şekilde ifade edilmelidir. Hedefe ulaşmak için zaman belirtilmelidir. Hedef için adanmalı ve yılmadan çalışılmalıdır. Zengin olmak hedef değil hayaldir. Mutlu olmak hayaldir. Başarılı olmak idealdir. Bunlar ölçülebilir tartılabilir değildir.kime göre zengin, kime gore mutlu olacaksınız? Bir kap mama b […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum
Bilinçaltının Doğası ve Direnç

Bilinçaltının Doğası ve Direnç

Kişisel Gelişimde İnsan zihni bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı olmak üzere 3 ayrı grupta kategorilendirilir. Bilinç sebep sonuçla çalışan , ölçen tartan ve mantık yürüten, muhakeme yapan lineer kısımdır. Bilinçdışı zihin süper bilinç ( reiki çalışmalarında yüksek benlik diye bilinir) kısmını içerir. Bilinçaltı ise zihnin 0-12 yaş arasında gelişen, yazılım dili bir veritabanına benzeyen genellemelerle dolu kısmıdır. Çocuklukta yaşanan deneyimler ve bunlara yaşanan subjektif anlamlar, yarattıklar […]

By |2012-11-12|Koçluk|0 Yorum
Kendi Kendine Spiritüel Koçluk

Kendi Kendine Spiritüel Koçluk

Koluk bir mevcut durumdan istenen duruma en hızlı ve keyifli şekilde ulaşma sanatıdır. Koluk nlp ile eft ile imgeleme ile hatta meditasyonla bile olabilir. Ruhsal koluk ile Somut Koluk biraz birbirinden farklı. Nlp ile eft ile yapılan koluklarda zihinden bi şeylerin temizlenmesi ekirdek inanların değiştirilmesi ve mantıkla hedef koyup başarmak gibi konular nemliyken spirituel kolukta biraz daha tevekkül yada teslimiyet ağırlıklı olup daha ok hayırlı ve güzeli isteyip oluşum dogrultusunda seenek […]

By |2012-11-12|Reiki|0 Yorum