Beynin sol lobu bilgiyi mantıksal ve lineer olarak ve detaylarla işlemekteyken sağ lobu bütünü görme eğilimindedir. Sol beyin sebep-sonuç ilişkileri ile ve mantıkla çalışırken sağ beyin ise renkler, görüntüler ve duygularla çalışır. Sol beyine bilinç sağ beyine ise bilinçaltı denir.

Sol beyni sağ beyne göre daha baskın kullanan bir kişi sağ beyne ihtiyaç duyduğu yeteneklerde ister istemez zorlanacaktır. Aynı durum sağ beyni sol beyne baskın kullanan kişi içinde geçerlidir.

Günümüzdeki sınav maratonunda eğitim sistemi sağ beyni yadsıyarak sol beyne hitap etmektedir. Detaylar ve mantık ve sebep sonuç işlenmekte fakat bütünü görme, duygular , bilgilerin hayata uyarlanması ve içselleştirilmesi yadsınmakta ve öğrenmeden çok öğrencilere bilgileri geçici bellek kaydı yaptırılmaktadır. Bu bilgilerin çoğu da kısa zaman içinde öğrenciler tarafından unutulmaktadır.

Zihin Haritaları tekniği Tony Buzan tarafından geliştirilişmiş olup öğrenme ve tekrar sırasında zihnin her iki lobunu da aktif olarak kullanarak daha kolay ve daha kalıcı öğrenme sağlar. Okuma yazma bilen her yaştaki kişi tarafından kullanılabilir.

Merkezi bir konu etrafında oluşturulmuş birbirine görsel bağlar ile bağlı diyagrama zihin haritası denir. Zihin haritası oluşturmanın çok kesin kuralları olmamakla birlikte kağıdın yatay kullanılması ve renkli kalemler kullanılması gibi temel kuralları vardır. Zihin haritaları kısaca bilgiyi organize etmek için kullanılan bir grafik yöntemdir.

Zihin Haritalarını not tutmak için, yabancı dil öğrenmek için, ders çalışmak için, öğrenmek için, öğrendiklerinizi hızlı tekrar etmek için, sunum yapmak için vb. gibi sayısız alanda kullanabilirsiniz.