Kişisel Gelişimde İnsan zihni bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı olmak üzere 3 ayrı grupta kategorilendirilir.


Bilinç sebep sonuçla çalışan , ölçen tartan ve mantık yürüten, muhakeme yapan lineer kısımdır.

Bilinçdışı zihin süper bilinç ( reiki çalışmalarında yüksek benlik diye bilinir) kısmını içerir.

Bilinçaltı ise zihnin 0-12 yaş arasında gelişen, yazılım dili bir veritabanına benzeyen genellemelerle dolu kısmıdır. Çocuklukta yaşanan deneyimler ve bunlara yaşanan subjektif anlamlar, yarattıkları duygular ile iyi kötü veya güzel çirkin diye bilinçaltında tasnif edilir. Kişinin bilinçaltında yetişme sırasında etkili olan en önemli kişiler anne baba ve ilkokul öğretmenidir. Bu yüzden klasik psikoterapide dahi hemen çocuğun ebeveynleri hakkındaki algısı konusunda çalışılır.

Sağlıklı bir insanın bilinçaltı iq’su maksimum 70 tir. Buda 12 yaşlarında bir çocuğun entellektüel zekasına sahiptir. Günlük hayatımızda mantığımızla sol beynimizle yada bilincimizle bi şeyler isteriz hedefler koyarız programlar yaparız ama genelde başarısız oluruz. Bunun en temel sebebi bilinçaltının değişime gösterdiği dirençtir. Bilinç ile bilinçaltı çatıştığında bilinçaltı kesinlikle galip gelir. Yani aslında sizi pek farkında olmadığınız 12 yaşında bir çocuk yönetiyor. Bu çocukla iletişimi öğrenmediğiniz sürece yani bilinçaltını temizlemeyi programlamayı ve temel kavramlarını kavramadığınız sürece hayatınız oradan oraya çekilir durur. Hep bir şeyler istersiniz ama cogu olmaz ve zaman akıp gider.

Şayet koyulan hedeflerin kişinin bilinçaltı yapısıyla ( Dünya Modeli) ile uyumlu olması durumunda başarı çok daha mümkün ve kolaydır yoksa bilinçaltının değişime yani hedefe direnç göstermesi ve kişiyi sabote etmesi genelde kaçınılmazdır.

Yurtdışında yapılan bir çalışmada bilinçaltının saniyede 2 milyar bit veri işleyen dev bir veritabanına benzediği ortaya çıktı. Şu an okumakta olduğunuz yazıdaki bir harf 7 bit tir. Mantıgınız bi kac dakikadır bu yazıyı okurken bilinçaltınız siz farkında olmadan bunun 214.785.000 katı büyüklüğündeki veriyi işledi bile. Böyle dev ve güçlü bir database ile çalışırken bilinçli olmanız ve ne yaptığınızı bilmeniz ilk kuraldır. İkinci olarak en keskin ve pratik teknikleri değişim için kullanmalısınız. Çoğu insan hayatını değiştirmek için sürekli olarak olumlama çalışması yapıyor. Bu şekilde bilinçaltında değişim amaçlıyor. Olumlama çalışması elbette güzel bir çalışma ama böyle dev br veritabanı için içinde milyonlarca genellemeyi barındıran bir veritabanında tek tek ve her bir olumlamayı 21 gun yaparak kaç milyon tane negatif inancı değiştirebilirsiniz?